Also visit        

  SVYM’s Blog   http://blog.svym.org/
  Vivekananda Institute for Leadership Development (VILD)   http://www.vild.edu.in/
  Vivekananda Institute of Indian Studies (VIIS)   http://www.viis.in/
  Premavidya   http://www.premavidya.org
  Grassroot Research And Advocacy Movement (GRAAM)   http://graam.org.in/
  Founder's Blog   http://rbalu.wordpress.com/
  Vivekananda Memorial Hospital,
Kenchanahalli (VMH, Kenchanahalli)
  http://vmhkhalli.svym.org/
  Vivekananda Memorial Hospital,
Saragur (VMH, Saragur)
  http://vmhsaragur.org/
  Vivekananda Teacher's Training and Research Centre,
Hosahalli (VTTRC, Hosahalli)
  http://vttrc.edu.in/
  Viveka School of Excellence
Saragur (VSOE, Saragur)
  http://vivekaexcel.edu.in/
  Rajiv Gandhi University of Health Sciences,
Karnataka (RGUHS, Karnataka)
  http://www.rguhs.ac.in/


© SVYM | Developed by Aadya IT Solutions